Plzeň - Skvrňany

Trénink pro předškolní děti dle Elkonina bude probíhat v prostorech soukromé poradny v ulici Macháčkova ve Skvrňanech. 

Trénink bude realizován jednou týdně, potrvá 45min a první lekce bude začínat na přelomu září a října (termín bude upřesněn). Trénink bude probíhat v odpoledních hodinách ( čas a den upřesníme). Celkem se jedná o 33 lekcí. S Vašimi dětmi bude pracovat Mgr. Šárka Morávková.
 
Cena tréninku bude 4600 Kč/ školní rok (140Kč/ lekce). Platbu je možné rozdělit až na třikrát. 
Poradna nám laskavě poskytne prostory za symbolické nájemné a tímto jí děkujeme za sponzoring tohoto tréninku! 
 
V případě zájmu vyplňte předběžnou přihlášku. Kapacita skupiny je omezena na 4-6 dětí. V případě vyššího zájmu bude rozhodující datum přihlášení Vašeho dítěte do tréninku.