Informace pro klinické logopedy a logopedy ve zdravotnictví

Kurzům pro odborníky bylo uděleno souhlasné stanovisko Asociace klinických logopedů, na základě kterého se absolvování kurzů započítává těmto pracovníkům do celoživostního vzdělávání.