Nové termíny kurzů pro odborníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

otvíráme další běh kurzů. Kromě základního kurzu otvíráme také již potřetí velmi úspěšný navazující kurz  "Trénink jazykových schopností u dětí se sluchovým postižením". Tento kurz je určen absolventům základního kurzu, kteří (ideálně) již mají zkušenosti s metodikou vpraxi. Principy práce lze uplatnit i s dětmi s jinými specifickými poptřebami, zejména s narušeným vývojem řeči, proto doporučujeme kurz i odborníkům, kteří s těmito dětmi pracují.

Všechny potřebné informace a link na přihlašování naleznete zde

Přejeme všem pevné zdraví.

Za tým Elkonin Mirka Schöffelová