mimořádný kurz pro odborníky - předgrafémová a grafémová etapa

Vážení kolegové,

pro velký zájem jsme se rozhodli otevřít v tomto školním roce ještě jeden dvoudenní kurz k předgrafémové a grafémové etapě. Bude se konat současně s navazujícím kurzech v Brně ve dnech 23. - 24.2. 2018. Přihlašovat se můžete zde
Prosím o případné šíření informace. 
Kurz je akreditovaný MŠMT a má souhlasné stanovisko Asociace klinických logopedů, na základě kterého se absolvování kurzů započítává těmto pracovníkům do celoživostního vzdělávání.