Testování pro školní rok 2022/2023

Ve spolupráci s autorkami metodiky jsme se rozhodli i v letošním školním roce rozšířit naše služby pro děti o testování. Zaměříme se samozřejmě na oblast, na kterou je terapie Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina zaměřena. Jedná se konkrétně o zkoumání fonematického uvědomování dětí (oblast sluchového vnímání, která je klíčová pro budoucí čtení s porozuměním). Krátký test - asi na 15 minut - dítěti individuálně zadáme 2x během školního roku. Konkrétně jeden před zahájením tréninku a jeden po jeho skončení. Realizace testování bude ve stejném čase i lokalitě, kam se dítě hlásí do tréninku a bude zdarma. Po vyhodnocení testů budou rodiče o výsledcích informováni. Po závěrečném testování obdrží informace o tom, jak s dítětem dále pracovat, je-li na místě v terapii pokračovat, nebo zda již dítě dosáhlo potřebné úrovně v oblasti předčtenářské gramotnosti.