Proč je cena jiná?

 

Kdo nás sleduje delší dobu, možná se ptá, proč je cena za trénink vyšší, než v minulém školním roce. Rádi bychom Vám touto cestou odpověděli, proč tomu tak je.

Vzhledem k aktuální energetické (výrazné zdražování elektřiny a plynu) a ekonomické (zvyšující se inflace) situaci se nám zásadně zvedly náklady na pronájmy (někde až trojnásbně) a to se bohužel odráží i v našich trénincích.

Dále je třeba se na Elkonina - tedy trénink jazykových schopností - koukat jako na terapii, kde se intenzivně a systematicky pracuje na vyrovnání deficitů v oblastech sluchového vnímání (fonametického uvědomování). Tato terapie je vedena v maximálním počtu šesti dětí. To nám dává možnost s dětmi pracovat velmi individuálně. No uznejte, mít na kurzu 15 dětí jako na jiných kroužcích, které to umožňují, by nebylo pro Vaše děti zas tolik přínosné. Navíc tuto terapeutickou aktivitu vedou zkušení a k tomu náležitě vzdělaní lidé. Naše lektorky jsou speciální pedagožky, logopedky, pracovnice rané péče či například velmi zkušené učitelky z MŠ či ZŠ (běžných či speciálních škol). Tyto zkušené ženy i nadále rozšiřují své znalosti v oblasti péče o děti s narušenou komunikační schopností na společných supervizních setkání. Dalším faktorem, který hrál roli při zvyšování ceny je i fakt, že se nám navyšuje nájemné v jednotlivých místech, která si pronajímáme. Snažíme se cenu držet přiměřeně k poskytované terapii, kterou lektorky pro Vaše děti dělají rády a s velkým nasazením. V neposlední řadě je cena navýšena také proto, že jsou v ní zahrnuty všechy potřebné pomůcky (v minulých letech si rodiče pracovní sešity kupovali sami).

Je také možné se na aktivitu dívat jako na jazykový kurz. Pro většinu “našich” dětí je to sice kurz jazyka mateřského, ty ale v tomto jazyce potřebují intenzivní podporu proto, aby se jim ve škole dařilo osvojit si čtení a psaní a byly tak v dalším vzdělávání úspěšné.

 

Připravme společně děti na čtení!