Cena za skupinový trénink

Základní cena za lekci je 170,-. Celkem se jedná o 33 lekcí a platba za jednotlivé ceny není možná. Cena za celý trénink je 5600,-. Platbu je možné rozdělit na třikrát. Způsob platby si zvolíte při vyplnění přihlášky.  Snažíme se sehnat finanční prostředky na tréninky z dalších zdrojů, aby konečná cena pro rodiče byla nižší. Proto je možné, že cena se u jednotlivých tréninků bude lišit - je to dáno sponzoringem konkrétního tréninku. 

Sourozenecká sleva 50% 

Slevu lze uplatnit ve chvíli, kdy sourozenci budou navštěvovat trénink ve stejném období. První dítě platí 100% ceny daného tréninku, druhé dítě platí 50%. 

Je možné, aby děti v případě potřeby docházely i do jiných skupin.

Storno podmínky zařazení do kurzu:

  1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
  2. Stornování závazné přihlášky - 500kč manipulační poplatek. 
  3. Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – bez storno poplatku.
  4. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného. 
  5. Stornování zařazení do kurzu po uplynutí více než 20 lekcí (celkem má trénink 33 lekcí) – storno poplatek: 75% kurzovného
  6. Stornování zařazení do kurzu po uplynutí více než 25 lekcí (celkem má trénink 33 lekcí) se kurzovné nevrací.
  7. Děti, které nastoupily do druhého a vyššího ročníku ZŠ mají zkušební dobu čtyř týdnů od zahájení tréninku. Poté se písemně potvrdí pokračování/ukončení docházky dítěte na trénink. V případě pokračování platí stejné podmínky jako u ostatních. V případě ukončení tréninku, se zákonný zástupce zavazuje uhradit 4 lekce (i v případě, že se zákonný zástupce rozhodne ukončit docházku před uplynutím zkušební doby).
  8. V případě docházky sourozenců, z nichž na jednoho je uplatňována sourozenecká sleva, se storno (vrácení peněz Iniciativou Elkonin.cz rodičům) týká přednostně nižší částky. (př. sourozenci nastoupí na trénink a rodiče zaplatí 1x celou částku, 1x částku s 50% sourozeneckou slevou. V případě, že jeden ze sourozenců docházku ukončí po zahájení tréninku, Iniciativa Elkonin.cz vrátí 50% ze zlevněné částky).

 

Možnost sponzoringu

Máte-li chuť podílet se na větší dostupnosti Elkoninovy metody pro co největší množství potřebných dětí, kontaktujte nás Vy, nebo společnost, ve které pracujete. I malým darem přiblížíte dětem možnost, aby čtení a psaní probíhalo hladce. Sponzoring nemusí být jen finanční, ale oceníme i materiální podporu pro zajištění tréninků (tonery do tiskáren, papíry, tisk letáků, prostory na tréninky, pastelky, flipcharty, ....). Věřím, že společnými silami dopřejeme dětem možnost číst s radostí!