PaedDr. Zita Sümegiová

Studium absolvovala na Pedagogické fakultě UK v Trnavě v r. 1982. Po dobu studia se specializovala na obor logopedie – surdopedie. Po skončení studia pracovala jako klinický logoped v NsP Galanta, od r. 1984 na Foniatrickém oddělení I.ORL kliniky FN v Bratislavě. Specializaci v oboru klinická logopedie získala v r. 1988. Je spoluzakladatelkou Vysocespecializovaného odborného ústavu pro poruchy řeči a učení Dialóg, spol. s r.o. v Bratislavě, kde pracuje od r. 1996 jako odborný garant pro klinickou logopedii a v současnosti jako ředitelka. Externě realizuje odbornou praxi pro studenty logopedie v předmětu Narušený vývoj řeči na Katedře logopedie Pedagogické fakulty UK. V r. 2010 získala ocenění děkana Pedagogické fakulty UK za dlouholetou práci na úseku pregraduálního vzdělávání studentů. Věnuje se tvorbě nových diagnostických a terapeutických postupů u dětí s narušeným vývojem řeči, je spoluautorkou pracovních sešitů Rafajdusová I., Sümegiová, Z.:  Kreslím kolo guľaté I. a Kreslím kolo guľaté II.

S metodikou Elkonina aktivně pracuje od jejího vzniku a prvního vydání v r. 2001.  Trénink realizuje hlavně u dětí s narušeným vývojem řeči.  Jako lektorka vykonává vzdělávání odborníků pro práci s touto metodikou. Je spoluautorkou druhého vydání slovenské metodiky (2014).