Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2016. Při studiu spolupracuje se ZŠ logopedická v Čimicích a s Klubem afázie. Dále má profesní zkušenosti s dětmi s narušenou komunikační schopností, Downovým syndromem i dětmi s poruchami autistického spektra. Elkoninův trénink vede od září 2016. V následujícím školním roce povede skupinku dětí na Karlově náměstí.