Bc. Barbora Vacková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016. Má zkušenosti jako učitelka v běžné MŠ, v součané době pracuje jako učitelka v surdopedické třídě v MŠ pro sluchově postižené Holečkova na Smíchově. Zkušenosti má s předškolními dětmi s narušenou komunikační schopností a s dětmi se sluchovým postižením. Dobře ovládá znakový jazyk. S Iniciativou Elkonin.cz spolupracuje od roku 2016. Aktuálně vede individuální trénink.