Bc. Eva Neumannová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského a pokračuje ve studiu na Dolnoslezské univerzitě ve Wroclavi. Akreditovaný kurz rozvoje jazykových schopností dle Elkonina absolvovala v roce 2018. Pracuje jako speciální pedagog v MŠ Milánská, Praha 10. Od října 2022 povede trénink Online II.