Bc. Helena Radová

Vystudovala logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Dále pokračuje ve studiu v kombinované formě. V průběhu studia pracovala s dětmi s narušenou komunikační schopností v rámci působení v logopedických zařízení. Od letošního roku působí v Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., kde pracuje s dětmi se sluchovým postižením a jejich rodinami jako poradkyně rané péče. Velmi dobře ovládá znakový jazyk. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2019. Trénink podle Elkonina povede od září 2019 v Praze Stodůlky.