Bc. Kateřina Cihlářová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako učitelka v MŠ. Díky tomu má zkušenosti s prací s kolektivem předškolních dětí, kde má možnost pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji pracuje s dětmi s narušenou komunikační schopností.  Elkoninův trénink vede od října 2017 v Horních Měcholupech. Od září 2018 povede trénink na Hájích.