Bc. Pavla Drabešová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz Elkonina absolvovala v roce 2021. Pracovala jako vychovatelka v dětském domově, asistent pedagoga na ZŠ, v současné době pracuje jako speciální pedagog v chráněné dílně. Od září 2022 povede trénink podle Elkonina v Praze - Dolních Měcholupech.