Bc. Petra Havrdová

Vystudovala Specializaci v pedagogice se zaměřením na Český jazyk a literaturu a Humanitní studia na Technické univerzitě v Liberci, poté Speciální pedagogiku předškolního věku se zaměřením na logopedii tamtéž. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014. V současné době je na mateřské dovolené, předtím pracovala v MŠ v Horních Měcholupech jako učitelka ve speciální třídě pro děti s poruchami řeči a kombinovaným postižením. Elkoninův trénink povede od října 2017 ve Vrchlabí v RC Kopretina