Individuální trénink

Od března 2017 nabízíme novou formu tréninku. Jedná se o individuální práci s dítětem. Aktuálně pracujeme s předškolní dívkou s kochleárním implantátem. Trénink probíhá podle stejné metodiky, jen s drobnou modifikací, která spočívá ve využití dalších pomůcek.

Na konkrétní lekce se scházíme  jednou za 14 dní za účasti jednoho z rodičů. Rodič podle instrukcí lektorky dále individuálně pracuje s dítětem v domácím prostředí v době mezi jednotlivými lekcemi.

Individuální trénink aktuálně vede  lektorka Mgr. Karolína Jarešová.

Pokud o tréninku uvažujete, je možné se dohodnout na individuální konzultaci, kde posoudíme aktuální potřeby a možnosti Vašeho dítěte (diagnostika sluchového vnímání atd).