Ing. Michala Radotínská

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale lektorské a pedagogické činnosti se věnuje již čtvrtým rokem. V roce 2019 absolvovala kurz pro pedagogy volného času. V DDM Praha 9 vede kroužky pro děti. Ve svém profesním životě pořádá besedy pro děti na témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Akreditovaný kurz k metodice dle Elkonina absolvovala na jaře 2022. Ve školním roce 2022/2023 povede tréninky Letňany I. a Letňany II.