Mgr. Alena Kosová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Katolické univerzitě v Ružomberku. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako asistentka jednatele ve firmě Bosch. Dříve působila v ZŠ jako učitelka a vychovatelka. Elkoninův trénink vede od roku 2017 (nejdříve v Praze na Hájích, následně na Pankráci) a od září 2019 povede trénink na Vyšehradě a druhý v Modřanech.