Mgr. Anežka Kejřová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014 v Praze. Od roku 2005 pracuje jako učitelka a aktuálně i jsko speciální pedagog v MŠ Parmská, Praha 10. Mezi její další profesní zkušenosti patří práce s dětmi s narušenou komunikační schopností, dětmi s kombinovanými vadami a dětmi s poruchami autistického spektra. Elkoninův trénink vede již od roku 2014. Aktuálně vede tréniky v MŠ Parmská, Praha 10.

Koordinátorka jazykových tréninků pro děti.