Mgr. Anna Dostálová 

Absolvovala Pedagogickou fakultu v Olomouci – obor předškolní pedagogika (1974) a odbor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii (1984).  Má velmi bohatou praxi v práci s dětmi se speciálními potřebami. Devět let pracovala v Brně jako předškolní pedagog v MŠ, dále dvanáct let jako pedagog ve škole při nemocnici na dětském neurologickém oddělení a dva roky jako referent (defenzor) pro speciální školy na Školském úřadě v Brně.

Nejvíce zkušeností má s dětmi s logopedickými obtížemi, se kterými pracovala 19 let jako logoped v SPC na Veslařské ul. v Brně.

Je spoluautorkou prvního (2004) i druhého (2016) vydání metodiky v českém jazyce.

Několik let se věnovala vzdělávání pedagogických pracovníků v této metodě: lektorovala kurzy pro Asociaci logopedů ve školství (2011-2015) a další organizace ve školství.

 

jako  logoped  ve  speciálně  pedagogickém  centru  na  Veslařské  v Brně.  Je  spoluautorkou  Tréninku  jazykových  schopností  podle  Elkonina  (Mikulajová,  Schöffelová,  Tokárová,  Dostálová,  2016)  a již  několik  let  se  věnuje  vzdělávání  pedagogických pracovníků v této metodě.Absolvovala  Pedagogickou  fakultu  v Olomouci  –  obor  předškolní  pedagogika  a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii.  Má velmi bohatou  praxi v práci s dětmi se speciálními potřebami. 9 let pracovala v Brně jako předškolní  pedagog v MŠ, dále 12 let jako pedagog ve škole při nemocnici ­ na dětské neurologii  a 2 roky jako referent (defenzor) pro speciální školy na Školském úřadě v Brně.  Nejvíce zkušeností má s dětmi s logopedickými obtížemi, se kterými pracovala 19 let 
jako  logoped  ve  speciálně  pedagogickém  centru  na  Veslařské  v Brně.  Je  spoluautorkou  Tréninku  jazykových  schopností  podle  Elkonina  (Mikulajová,  Schöffelová,  Tokárová,  Dostálová,  2016)  a již  několik  let  se  věnuje  vzdělávání  pedagogických pracovníků v této metodě.Absolvovala  Pedagogickou  fakultu  v Olomouci  –  obor  předškolní  pedagogika  a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii.  Má velmi bohatou  praxi v práci s dětmi se speciálními potřebami. 9 let pracovala v Brně jako předškolní  pedagog v MŠ, dále 12 let jako pedagog ve škole při nemocnici ­ na dětské neurologii  a 2 roky jako referent (defenzor) pro speciální školy na Školském úřadě v Brně.  Nejvíce zkušeností má s dětmi s logopedickými obtížemi, se kterými pracovala 19 let 
jako  logoped  ve  speciálně  pedagogickém  centru  na  Veslařské  v Brně.  Je  spoluautorkou  Tréninku  jazykových  schopností  podle  Elkonina  (Mikulajová,  Schöffelová,  Tokárová,  Dostálová,  2016)  a již  několik  let  se  věnuje  vzdělávání  pedagogických pracovníků v této metodě. Absolvovala  Pedagogickou  fakultu  v Olomouci  –  obor  předškolní  pedagogika  a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii.  Má velmi bohatou  praxi v práci s dětmi se speciálními potřebami. 9 let pracovala v Brně jako předškolní  pedagog v MŠ, dále 12 let jako pedagog ve škole při nemocnici ­ na dětské neurologii  a 2 roky jako referent (defenzor) pro speciální školy na Školském úřadě v Brně.  Nejvíce zkušeností má s dětmi s logopedickými obtížemi, se kterými pracovala 19 let 
jako  logoped  ve  speciálně  pedagogickém  centru  na  Veslařské  v Brně.  Je  spoluautorkou  Tréninku  jazykových  schopností  podle  Elkonina  (Mikulajová,  Schöffelová,  Tokárová,  Dostálová,  2016)  a již  několik  let  se  věnuje  vzdělávání  pedagogických pracovníků v této metodě. Absolvovala  Pedagogickou  fakultu  v Olomouci  –  obor  předškolní  pedagogika  a speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii.  Má velmi bohatou  praxi v práci s dětmi se speciálními potřebami. 9 let pracovala v Brně jako předškolní  pedagog v MŠ, dále 12 let jako pedagog ve škole při nemocnici ­ na dětské neurologii  a 2 roky jako referent (defenzor) pro speciální školy na Školském úřadě v Brně.  Nejvíce zkušeností má s dětmi s logopedickými obtížemi, se kterými pracovala 19 let 
jako  logoped  ve  speciálně  pedagogickém  centru  na  Veslařské  v Brně.  Je  spoluautorkou  Tréninku  jazykových  schopností  podle  Elkonina  (Mikulajová,  Schöffelová,  Tokárová,  Dostálová,  2016)  a již  několik  let  se  věnuje  vzdělávání  pedagogických pracovníků v této metodě.