Mgr. Anna Kotrbová Rejchrtová

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku a následně kulturologii na filosofické fakultě UK v Praze. V současné době lektoruje skupiny především v oblasti dramatické výchovy ve Veletržním paláci v Praze pro předškolní a školní děti. Mezi její další profesní zkušenosti patří vedení víkendových výtvarných dílen a doprovodných akcí pro veřejnost. Má bohaté zkušenosti s vedením dětského kolektivu. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018 a od září téhož roku povede trénink v Kobylisích