Mgr. Barbora Leichtová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na logopedii a surdopedii. V současné době působí v ambulanci klinické logopedie. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, dětmi se sluchovým postižením (Tamtam o.p.s) a dosud spolupracuje na pobytových a jednodenních akcích SUKI (spolek uživatelů kochleárního implantátu). Elkoninův trénink vede od roku 2018. Od září 2019 povede Elkonina v Plzni.