Mgr. Barbora Šnajdrová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na logopedii a surdopedii. V současné době působí v ambulanci klinické logopedie a aktuálně je v atestační přípravě klinického logopeda. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, dětmi se sluchovým postižením (Tamtam o.p.s) a dosud spolupracuje na pobytových a jednodenních akcích SUKI (spolek uživatelů kochleárního implantátu). S Iniciativou Elekonin spolupracuje od roku 2018.