Mgr. Daniela Kuchtová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na poruchy chování a logopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018 v Praze na UK. Svou pedagogickou praxi zahájila jako vychovatelka ve školní družině, po vystudování učitelství pracovala ve specializované škole pro děti s ADHD a poruchami učení. V současné době pracuje jako speciální pedagog na ZŠ. Od září 2018 by mohla vést skupinu v Týnci nad Sázavou.