Mgr. Helena Podpěrová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v 2016 v Praze. V současné době pracuje jako učitelka v logopedické třídě v MŠ pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5 - Smíchov. Mezi její další pracovní zkušenosti patří práce s dětmi v předškolním věku s odkladem školní docházky, autismem, ADHD, lehkým mentálním postižením a narušenou komunikační schopností. S Iniciativou Elkonin spolupracuje od roku 2017. Od září 2022 povede trénink v Praze - Dejvicích.