Mgr. Kristina Horníková

Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2013. Po ukončení studia se rozhodla pro práci ve zdravotnictví a v roce 2014 úspěšně složila atestační zkoušku z logopedie. V současné době má soukromou ambulanci klinické logopedie v Praze - Modřanech. Ve školním roce 2019/2020 povede Elkonina v Praze - Kobylisích