MGR. LADA ŽÁKOVÁ

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má zkušenosti s výukovou jazyků na jazykové škole. V současné době působí jako učitelka ve speciální mateřské škole. Pracuje s předškolními dětmi s narušenou komunikační schopností a dětmi s kombinovaným postižením. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2020 a od té doby s Iniciativou Elkonin.cz intenzivně spolupracuje. Působí zde mimo jiné i jako školitelka lektorek v oblasti online výuky. Ve školním roce 2022/2023 povede základní a navazující trénink v Praze - Černý MostZákladní online trénink I. a Základní online trénink III.