Mgr. Michaela Beznosková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Při studiu pracovala v MŠ pro děti se sluchovým postižením. Po ukončení studia nastoupila do ambulance klinického logopeda, kde působí i nyní. V současné době je na rodičovské dovolené. Mezi její další profesní zkušenosti patří práce s dětmi s kochleárním implantátem a znalost českého znakového jazyka. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 a od tohoto roku vede jeden trénink v Nymburce.