Mgr. Simona Dočkalová

Vystudovala speciální pedagogiku (psychopedie, logopedie) na MUNI v Brně. Má zkušenosti s dětmi s narušenou komunikační schopností, dětmi s kombinovanými vadami, dětmi s PAS. Vede logopedické kroužky, poskytuje individuální logopedickou péči a pracuje s dětmi s SPU. Od roku 2011 pracuje jako učitelka 1. stupně a speciální pedagog, aktuálně působí v ŽŠ Gajdošova v Brně. Kurz k metodice absolvovala v roce 2021.