Mgr. Tereza Debnárová

Vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci a speciální pedagogiku se zaměřením logopedie - surdopedie na Ostravské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018. Od roku 2015 pracovala jako učitelka MŠ v logopedické třídě. Zkušenosti má s dětmi s vývojovou dysfázií a dětmi s Aspergerovým syndromem. Od roku 2017 pracuje jako učitelka MŠ pracující podle Kurikula podpory zdraví. S Iniciativou Elkonin spolupracuje od roku 2018. V současné době je na mateřské dovolené. Od září 2022 povede trénink v Ostravě.