Mgr. Veronika Báňová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2017. V současné době je zaměstnaná jako učitelka v přípravné třídě ZŠ, kde působí i jako logoped a speciální pedagog. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, s poruchami učení a pozornosti a dále také s dětmi s poruchami autistického spektra a nedoslýchavými. Elkoninův trénink povede od září 2018 v Brně - Jundrov.