Bc. Monika Koubová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Aktuálně dokončuje navazující studium speciální pedagogiky a učitelství pro první stupeň na Dolnoslezské univerzitě ve Wroclawi. V současné době je zaměstnaná jako logopedický asistent a speciální pedagog v MŠ a zároveň individuálně pracuje s dětmi s narušenou komunikační schopností v soukromých prostorech. Zkušenosti má také s dětmi s poruchami učení a pozornosti. S Iniciativou Elkonin.cz spolupracuje od roku 2018. Od září 2022 povede trénink v Liberci a navazující online trénink I.