PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

Je absolventkou oboru psychologie - speciální pedagogika a oboru speciální pedagogika - učitelství na speciálních školách na Pedagogické fakultě UK v Praze. V roce 2013 dokončila doktorské studium v oboru psychologie – logopedie. V letech 2008 - 2012 pracovala jako výzkumný pracovník v projektu 7. Rámcového programu EU (EC FP-7 Marie Curie ELDEL - www.eldel.eu) zjišťujícím předpoklady vývoje čtení a psaní v evropských jazycích. V současné době působí jako akademický pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v programu Teoreticko-výzkumná psychologie a věnuje se výzkumu jazykových schopností. Společně s prof. Mikulajovou je spoluautorkou více vědeckých a odborných studií vydaných doma i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi předškolního a školního věku metodou tréninku jazykových schopností podle Elkonina. Je spoluautorkou druhého vydání metodiky v českém jazyce (2016).