Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.

Je psycholožkou se zaměřením na vývojovou psycholingvistiku. Věnuje se vývoji jazykových schopností a jejich vztahu ke gramotnosti v normě a patologii. Vyučuje kurzy s tématikou vývoje řeči, vývojových poruch a specifických poruch učení. Je autorkou několika monografií, učebních textů a psychodiagnostických metod a učebnice Mikulajová a kol.: Čítanie, písanie a dyslexia (2012). Výzkumně spolupracuje s více významnými zahraničními a domácími pracovišti, což vyústilo v 10 grantových projektů, z nich tří mezinárodních. Podstatnou část profesionální kariéry (1991-2014) vyučovala na Katedře logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Na Slovensku koordinovala mezinárodní projekt EC FP-7 Marie Curie ELDEL (www.eldel.eu), jehož cílem byl výzkum osvojování gramotnosti v evropských jazycích.

Pracovala též (1991-2007) ve Vysocespecializovaném odborném ústavu pro děti s poruchami řeči a učení Dialóg, spol. s r. o. Tu iniciovala a společně s logopedkami O. Dujčíkovou Tokárovou a Z. Sümegiovou rozvinula práci na Elkoninově metodě a jejím využití u různých skupin dětí (v normě, u dětí s narušeným vývojem řeči, s dyslexií aj.).

V současnosti působí jako ředitelka Ústavu klinické psychologie na Fakultě psychologie Paneurópské vysoké školy v Bratislavě.

Je spoluautorkou prvního i druhého vydání slovenské metodiky (2001, 2014) i české metodiky (2004, 2016).