Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Anežka Kejřová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako učitelka v MŠ Parmská, Praha 10. Mezi její další profesní zkušenosti patří práce s dětmi s narušenou komunikační schopností, dětmi s...
+

Mgr. Karolína Jarešová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako speciální pedagog-logoped v SPC pro děti s vadami řeči v Horních Měcholupech. Elkoninův trénink vede od února 2016. Asistentka...
+

Mgr. Veronika Báňová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2017. V současné době je zaměstnaná jako učitelka v přípravné třídě ZŠ, kde působí i jako logoped a speciální pedagog. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, s...
+

Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2016. Při studiu spolupracuje se ZŠ logopedická v Čimicích a s Klubem afázie. Dále má profesní zkušenosti s dětmi s narušenou komunikační schopností, Downovým syndromem i dětmi s...
+

Bc. Petra Havrdová

Vystudovala Specializaci v pedagogice se zaměřením na Český jazyk a literaturu a Humanitní studia na Technické univerzitě v Liberci, poté Speciální pedagogiku předškolního věku se zaměřením na logopedii tamtéž. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014. V současné době je...
+

Bc. Ladislava Mandelíčková

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Praze. V současné době je na rodičovské dovolené. Řadu let působila v MŠ jako učitelka. Elkoninův trénink vede od října 2017 v Praze na Černém...
+

Mgr. Michaela Beznosková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Při studiu pracovala v MŠ pro děti se sluchovým postižením. Po ukončení studia nastoupila do ambulance klinického logopeda, kde působí i nyní. V současné době je na rodičovské...
+

Bc. Martina Beitlová

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako učitelka na prvním stupni, zkušenosti má také s dětmi s poruchou autistického spektra. Elkoninův trénink povede od...
+

Mgr. Alena Kosová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Katolické univerzitě v Ružomberku. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako asistentka jednatele ve firmě Bosch. Dříve působila v ZŠ...
+

Mgr. Daniela Kuchtová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na poruchy chování a logopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018 v Praze na UK. Svou pedagogickou praxi zahájila jako vychovatelka ve školní družině, po vystudování učitelství...
+