Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Anežka Kejřová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014 v Praze. Od roku 2005 pracuje jako učitelka a aktuálně i jsko speciální pedagog v MŠ Parmská, Praha 10. Mezi její další profesní zkušenosti patří práce s dětmi s narušenou...
+

Mgr. Karolína Jarešová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako speciální pedagog-logoped v SPC pro děti s vadami řeči v Horních Měcholupech. Elkoninův trénink vede od února 2016. Asistentka...
+

Mgr. Kateřina Přeučilová

Vystudovala speciální pedagogiku a předškolní pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Poděbradech. V současné době je zaměstnaná jako lektorka a průvodce dětí v Rodinném klubu Klíček. Řadu let vede logopedický kroužek...
+

Mgr. Veronika Báňová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2017. V současné době je zaměstnaná jako učitelka v přípravné třídě ZŠ, kde působí i jako logoped a speciální pedagog. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, s...
+

Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

Vystudovala logopedii a surdopedie na Karlově univerzitě v Praze. Tamtéž se rámci doktorského studia psychologie  věnuje problematice vývojové dysfázie. Dále pracuje v rezortu zdravotnictví s dospělými klienty po poškození mozku. Působí také v Klubu Afasie a má profesní zkušenosti s dětmi s...
+

Mgr. Tereza Debnárová

Vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci a speciální pedagogiku se zaměřením logopedie - surdopedie na Ostravské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018. Od roku 2015 pracovala jako učitelka MŠ v logopedické třídě. Zkušenosti má...
+

Mgr. Ladislava Mandelíčková

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Praze. V současné době působí jako logopedka v předatestační přípravě v ambulanci klinické...
+

Mgr. Alena Kosová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Katolické univerzitě v Ružomberku. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako asistentka jednatele ve firmě Bosch. Dříve působila v ZŠ...
+

Mgr. Kristina Horníková

Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2013. Po ukončení studia se rozhodla pro práci ve zdravotnictví a v roce 2014 úspěšně složila atestační zkoušku z logopedie. V současné době má soukromou ambulanci klinické...
+

Mgr. Klára Slabá

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2019. V současné době pracuje jako speciální pedagog a logopedický asistent s dětmi s narušenou komunikační schopností v soukromé MŠ na Praze 5. Od října 2019 povede středeční trénink v...
+