Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Michaela Klegerová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2019. Pracovala jako školní speciální pedagožka na ZŠ v Praze 4. Nyní je na rodičovské dovolené. Elkoninův trénink povede od září 2019 v Praze - Jižním Městě.
+

Mgr. Ivana Chadimová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2019. Pracuje jako školní speciální pedagog. Trénink dle Elkonina povede od října 2019 ve Zlíně.  
+

Bc. Helena Radová

Vystudovala logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Dále pokračuje ve studiu v kombinované formě. V průběhu studia pracovala s dětmi s narušenou komunikační schopností v rámci působení v logopedických zařízení. Od letošního roku působí v Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., kde...
+

Mgr. Zuzana Slabová, DiS.

Vystudovala speciální pedagogiku na katedře Sociálních studií a katedře speciální pedagogiky na Technické univerzitě v Liberci. Akreditovaný kurz k metodice podle Elkonina absolvovala v roce 2019. V současné době působí jako školní speciální pedagog na základní škole, dále provozuje...
+

Mgr. Lucie Pernicová

Vystudovala speciální pedagogiku (Bc.) a sociální pedagogiku (Mgr.) na Univerzitě Hradec Králové a speciální pedagogiku s učitelstvím 1. stupně na Univerzitě Jana Amose Komenského (Mgr.). Působila jako učitelka na 1. stupni ZŠ. V současné době je zaměstnaná jako vedoucí mateřského centra, kde...
+

Bc. Monika Skrbková

Vystudovala Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii v Hradci Králové. Od září 2019 nastupuje jako asistent pedagoga na 2. stupeň ZŠ. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018. Od září 2019 povede trénink podle Elkonina v Lysé nad Labem.
+

Bc. Monika Koubová

Studuje v magisterském programu obor speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2017. V současné době je zaměstnaná jako logopedický asistent v MŠ a zároveň individuálně pracuje s dětmi s narušenou komunikační...
+

Bc. Alice Kramářová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně (logopedie, surdopedie). V současné době pokračuje ve studiu logopedie na Masarykově univerzitě v navazujícím magisterském programu. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018 v Praze. V současné době je...
+

Mgr. Marie Modlitbová

Vystudovala rehabilitační péči o postižené děti, dospělé a staré osoby na Jihočeské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodě absolvovala v roce 2018 v Brně. V současné době je zaměstnaná jako poradkyně rané péče ve Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích. Má...
+

Mgr. Kateřina Hronová

Vystudovala pedagogiku volného času na TF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v říjnu 2017. V současné době je na rodičovské dovolené. Má bohaté zkušenosti s vedením dětského kolektivu ze školní družiny. Elkoninův trénink povede od září 2018 v...
+