Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Barbora Leichtová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na logopedii a surdopedii. V současné době působí v ambulanci klinické logopedie. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, dětmi se sluchovým postižením (Tamtam o.p.s) a dosud spolupracuje na pobytových a...
+

PhDr. Dana Kramářová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době pracuje jako logoped na Soukromé klinice LOGO s.r.o. Elkoninův trénink vede od února 2017. Ve školním roce...
+

Mgr. Helena Podpěrová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v 2016 v Praze. V současné době pracuje jako učitelka v logopedické třídě v MŠ pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5 - Smíchov. Mezi její další...
+

MGR. Dita Vacková

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor Pedagogika předškolního věku. Má 15 let praxe v oboru a stále tvrdí, že její práce je pro ni koníčkem. Kurz Elkonina absolvovala v roce 2017 na Univerzitě Karlově. Od té doby vede tréninky v MŠ, kde působí jako pedagog. Od září 2019 povede...
+

Bc. Kateřina Žáková

Vystudovala v bakalářském studiu obor speciální pedagogika, nyní dále pokračuje ve studiu na pedagogické fakultě v Brně. Na Klinice Logo působí jako dobrovolník. Aktuálně pracuje ve speciální mateřské škole jako pedagog. Vyškolena byla na jaře 2019. Od září 2019 povede trénink podle Elkonina na...
+

Bc. Petra Havrdová

Vystudovala Specializaci v pedagogice se zaměřením na Český jazyk a literaturu a Humanitní studia na Technické univerzitě v Liberci, poté Speciální pedagogiku předškolního věku se zaměřením na logopedii tamtéž. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014. V současné době je...
+

Mgr. Michaela Beznosková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Při studiu pracovala v MŠ pro děti se sluchovým postižením. Po ukončení studia nastoupila do ambulance klinického logopeda, kde působí i nyní. V současné době je na rodičovské...
+

Mgr. Stanislava Půlpitlová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice podle D. B. Elkonina absolvovala v roce 2013 v Praze. V současné době je na rodičovské dovolené. V posledních letech se věnovala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v pobytovém zařízení...
+