Pro lektory (zájemce o spolupráci)

Mgr. Anežka Kejřová          akejrova.elkonin@gmail.com,     737115733
Mgr. Karolína Jarešová      karolinajaresova@gmail.com