Vzdělávání odborníků

Kurzy k metodice Trénink jazykových schopností dle D.B.Elkonina se na základě dalšího rozvoje a věděckého poznání rozšiřují (aktuálně jsou k dispozici tyto kurzy). 

Každý, kdo by chtěl pracovat s jakoukoliv verzí tréninků dle Elkonina, musí projít základním tréninkem (dvoudenní kurz) jazykových schopností. Až po jeho absolvování je možné absolvovat některý z dalších navazujících kurzů - práce s dětmi s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením (dvoudenní kurz), reflektivní seminář (jednodenní kurz) a práce s dětmi se sluchovým postižením (jednodenní kurz).

Aktuální termíny kurzů najdete zde.

Připravujeme ještě navazující kurzy  - práce s velkou skupinou dětí v MŠ a práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. 

 

 

Cíl kurzů: Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem Cílová skupina: učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody  Rozsah kurzů: 8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu 14 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) Místo konání: Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00  Praha 1 Lektorky:  Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD. Garant kurzu: Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. Cena kurzu: 1400 Kč (jednodenní kurz), 2100 Kč (dvoudenní kurz) Aktuální termíny kurzů zde