Spoluautorky české verze metodiky dle Elkonina

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. Je psycholožkou se zaměřením na vývojovou psycholingvistiku. Věnuje se vývoji jazykových schopností a jejich vztahu ke gramotnosti v normě a patologii. Vyučuje kurzy s tématikou vývoje řeči, vývojových poruch a specifických poruch učení. Je...
+

PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD. Je absolventkou oboru psychologie - speciální pedagogika a oboru speciální pedagogika - učitelství na speciálních školách na Pedagogické fakultě UK v Praze. V roce 2013 dokončila doktorské studium v oboru psychologie – logopedie....
+

Mgr. Anna Dostálová  Absolvovala Pedagogickou fakultu v Olomouci – obor předškolní pedagogika (1974) a odbor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii (1984).  Má velmi bohatou praxi v práci s dětmi se speciálními potřebami. Devět let pracovala...
+

Mgr. Oľga Tokárová, PhD. Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě, studijní obor školní logopedie a učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po skončení studia pracovala ve Vysocespecializovaném odborném ústavu pro děti s poruchami řeči a učení Dialóg, spol. s r. o. v Bratislavě a od r....
+

PaedDr. Zita Sümegiová Studium absolvovala na Pedagogické fakultě UK v Trnavě v r. 1982. Po dobu studia se specializovala na obor logopedie – surdopedie. Po skončení studia pracovala jako klinický logoped v NsP Galanta, od r. 1984 na Foniatrickém oddělení I.ORL kliniky FN v Bratislavě....
+

Mgr. Art. Daniela Olejníková  je mladá slovenská malířka, ilustrátorka a grafička. V roce 2011 ukončila studium grafiky a jiných médií na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Je držitelkou Plakety Bienále Ilustrací Bratislava BIB 2013 a zúčastnila se více než dvou desítek výstav...
+

            České druhé vydaní metodiky (2016):

Mikulajová, M., Nováková Schöffelová, M., Tokárová, O., Dostálová, A.: Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Předgrafémová a grafémová etapa.  2. prepracované a doplněné vydání. Školské poradenské zařízení Centrum Rozum V.O.S., Praha - východ, 2016. ISBN 978-80-260-8261-3.

 

Slovenské druhé vydaní metodiky (2014):

Mikulajová, M., Tokárová, O., Sümegiová, Z.: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Predgrafémová a grafémová etapa. 2. prepracované a doplnené vydanie.  Dialóg, spol. s r. o., Bratislava, 2014. ISBN
978-80-968-5027-3.