Spoluautorky české verze metodiky

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.                  mmikulajova@gmail.com 
PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.    kurz.elkonin@gmail.com 
Mgr. Oľga Tokárová, PhD.                                     olgatokarova@gmail.com
Mgr. Anna Dostálová:                                             anna.dost@seznam.cz