Spoluautorky slovenské verze metodiky

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.       mmikulajova@gmail.com 
Mgr. Oľga Tokárová, PhD.                           olgatokarova@gmail.com
PaedDr. Zita Sümegiová                               sumegiova@dialogzdravotnictvo.sk