Pro odbornou spolupráci (akreditované vzdělávací kurzy v metodice)

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.                  mmikulajova@gmail.com 
PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.    kurz.elkonin@gmail.com