Vážení rodiče, 

již připravujeme tréninky na školní rok 2019/2020 a to na mnoha různých místech ve velkých i menších mětech. Postupně Vás o nich budeme informovat zde.

V případně Vašeho zájmu je možné děti předběžně přihlašovat na tréninky na následující školní rok (1x týdně na celý školní rok). Místa, časy a lektoři budou upřesněni. 

Jak Elkonin probíhá? Zde se dozvíte více.  Nebo můžete shlédnout záznam z přednášky pro rodiče Jak připravit předškoláka na čtení, kde je Elkoninova metoda podrobněji představena. 

Máte-li pochybnosti o tom, zda-li je tento trénink vhodný/potřebný pro Vaše dítě, je možné udělat screeningové vyšetření, které usnadní Vaše rozhodování. 

Pro koho je trénink fonematického uvědomování (Elkoninův trénink) určen

 

- pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program

- pro děti s odkladem školní docházky

- pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči

- pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici

- pro děti s vývojovými poruchami

- pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)

- pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky