Nová publikace pro uživatele Elkonina je na světě!

NOVINKA: knižní publikace o Elkoninově metodě u dětí se sluchovým postižením.

Nováková, I., Nováková Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Když dítě vidí, co má slyšet. Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 154 s. ISBN 978-80-7603-184-5.

Mezi nejpalčivější problémy vývoje a vzdělávání dětí se sluchovým postižením nesporně patří úroveň jejich jazykových schopností, čtení a psaní. Proto se autorky rozhodly spojit svoje dlouholeté výzkumné zájmy v oblasti vývoje jazykových schopností a gramotnosti s praktickými odbornými zkušenostmi na poli logopedické intervence. V monografii se zabývají vývojem řeči, fonematickým uvědomováním a osvojováním čtení u dětí se sluchovým postižením. Charakterizují faktory významně ovlivňující intervenci. Detailně popisují specifika rozvíjení jazykových schopností a metodický postup tréninku fonematického uvědomování podle Elkonina u těchto dětí v předškolním a mladším školním věku. Průběh intervence ilustrují na několika kazuistikách, popsaných v knize a zobrazených na CD, které je přílohou publikace. Kniha je určená pro speciální pedagogy, logopedy, školní a poradenské psychology a lidi, kteří se hlouběji zajímají o vývoj a vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Publikaci bude brzy možné objednat zde, do té doby na emailu: mlcouskova@centrumrozum.cz