Pro koho je trénink fonematického uvědomování určen:

 

    - pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ

    - pro děti s odkladem školní docházky

    - pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči

    - pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici

    - pro děti s vývojovými poruchami

    - pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)

    - pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky