Pro koho je trénink fonematického uvědomování určen

 

Metoda Trénink jazykových dovedností dle Elkonina je vhodná pro:

    - všechny děti v předškolním věku

    - děti s těžkostmi ve vývoji řeči

    - pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici

    - pro děti s vývojovými poruchami

    - pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)

    - pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky