Trénink jazykových dovedností dle D. B. Elkonina

Ve světě je tato metoda běžně užívána v předškolním vzdělávání.  

 

Trénink jazykových schopností je zaměřen na rozvoj předčtenářské gramotnosti , resp. preventivní působení proti možnému selhání ve škole.

Metoda vychází z poznatků, že když si dítě uvědomuje jednotlivé hlásky (přesně je slyší), mnohem lépe se mu skládají slova a tím se mu nácvik čtení a psaní daří.

 

  • V 5 letech by měla být ukotvena správná řeč, aby dítě po nástupu do ZŠ zvládlo zátěž způsobenou nácvikem psané a čtené řeči.
  • V 6 letech by fonologická stránka řeči měla být přístupná vědomí, tzn. poznat zda-li je slovo HAD delší X kratší než slovo ŽÍŽALA(přiřazují totiž větší důležitost obsahové stránce řeči, ovšem děti které mají rozvinutou fonologickou stránku řeči jsou schopné uvědomit si, že slovo žížala je delší než slovo had).

,,Dobré čtenáře charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumění řeči a dobré fonematické schopnosti. Zvlášť důležitá úloha se připisuje fonematickému uvědomování.“ (Mikulajová, M.,Dostálová, A., 2004).