Tréninky v prezenční formě není možné v tuto chvíli obnovit vzhledem k podmínkám rozvolňování

Vážení příznivci, přísné podmínky rozvolňování nám bohužel neumožňují tréninky obnovit. Od pondělí 10.5. bude sice možné vést volnočasové aktivity i uvnitř provozovny, ale za podmínek, které pro nás nejsou realizovatelné. Doufáme, že dojde k dalšímu rozvolnění, které bude vést k možnosti začít se s dětmi scházet opět osobně.

 

Výtah z podmínek uvádíme níže: 

 • volnočasové aktivity dětí do 18 let mohou probíhat od 4. května ve 20 lidech venku, případně ve 3 lidech uvnitř (poznámka: toto je pro naše tréninky stěžejní překážka)

 • Povolení činnosti platí pouze pro 7 méně rizikových krajů (Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Praha)

 • Při činnosti je nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity a to min. 15m2 na 1 osobu

 • Účastníci (děti i dospělí vedoucí) musí prokázat, že absolvovaliCOVID test s negativním výsledkem nejpozději 72 hodin před aktivitou a to:

  • na oficiálním testovacím místě - potvrzení z testovacího místa

  • ve škole, školském zařízení či v zaměstnání - s potvrzením z dané instituce

  • ve škole, školském zařízení - zákonný zástupce potvrdí čestným prohlášením

  • absolvují test s negativním výsledkem (přinesou výsledek z domova, příp. test na místě)

  • pro prokázání lze použít i PCR test ne starší než 7 dnů

  • testem se nemusí prokazovat osoby, které prodělaly onemocnění COVID nejdéle 90 dnů před aktivitou, či absolvovaly již 2. dávku očkování

Oficiální dokument je k nahlédnutí zde.