ZÁKLADNÍ KURZ

Základní kurz: Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina 

Je určen pro nové zájemce, kteří ještě nemají s metodikou zkušenost. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).

Je akreditovaný MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT-39837/2020-2-1043).

Cíl kurzu: naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé základních a mateřských škol včetně škol speciálních, speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou je absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelná praxe v pedagogickém zařízení minimálně 5 let.

Rozsah kurzu: 16 hodin 

Garant kurzu: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Způsob vyhodnocení akce: Úspěšní absolventi na základě písemného testu na ověření znalostí z kurzu obdrží osvědčení. 

Cena kurzu: 2150 Kč (dvoudenní kurz) - lze hradit ze šablon; 3300 Kč (metodika - kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná); Celková cena kurz + metodika: 5450 Kč.